Přilnavost

Zjistěte, jak funguje chromatografie.

Hero

Přilnavost

POPIS EXPERIMENTU

Teď si můžete vyzkoušet jednu metodu, která patří mezi fyzikálně-chemické separační metody. Chromatografií můžeme rozdělit různé látky na základě jejich afinity k mobilní fázi (rozpouštědlo – vodný roztok) a stacionární fázi (křída). V našem pokusu vyzkoušíme, zda lze od sebe oddělit jednotlivé barvy fixů. Složky, které budou mít největší afinitu k mobilní fázi, poputují v čele mobilní fáze, naopak složky s nejmenší afinitou k rozpouštědlu zůstávají na startovní linii nebo blízko ní.

JAK POSTUPOVAT

Žáci si přinesou vlastní fixy.

 

Poté pracují podle předem stanoveného postupu:

  • 1 cm od spodního okraje nakresli fixem na všechny strany čáru.
  • Do kádinky nalij vodu, aby vytvořila asi 0,5cm sloupec.
  • Do vody vlož křídu, nech ji rovně stát.
  • Nech vodu vzlínat směrem nahoru až do vzdálenosti 1 cm od horního okraje.
  • Potom vyndej křídu z kádinky a vyhodnoť rozdělení barviv.

CO POTŘEBUJI

  • Kádinka (25 ml)
  • Křída
  • Fixy (různé barvy)
  • Vzorek vody

Podobné experimenty

Rozpustnost

Napadlo vás někdy, proč se cukr v čaji vždycky rozpustí nebo třeba kolik lžiček cukru byste museli do čaje dát, aby se už nerozpouštěl?
Detail projektu >

Povrchové napětí 2

Napadlo vás někdy, proč se některé předměty udrží na hladině vody?
Detail projektu >