Rozpustnost

Naučte se, jak funguje rozpustnost.

Hero

Rozpustnost

POPIS EXPERIMENTU

Napadlo vás někdy, proč se cukr v čaji vždycky rozpustí nebo třeba kolik lžiček cukru byste museli do čaje dát, aby se už nerozpouštěl? Znáte tedy pojem rozpustnost. Rozpustnost je veličina, která vyjadřuje, jaké množství látky je možné převést do určitého množství rozpouštědla. Vyzkoušejte si, které látky se rozpouští dobře a které ne nebo jak lze proces rozpouštění ovlivnit.

JAK POSTUPOVAT

Učitel s žáky diskutuje o rozpouštění látek ve vodě.

Žáci mohou navrhnout, jak lze rozpouštění ve vodě ovlivnit.

 

Poté pracují podle předem stanoveného postupu:

  • Připrav si kádinky se studenou a teplou vodou.
  • Vhoď látku do obou kádinek ve stejný okamžik a stopuj dvě minuty.
  • Porovnej, jestli se látka ve vodě rozpustila, nebo ne.
  • Porovnej, jestli se látka rozpustila ve vodě studené, nebo teplé.
  • Pokus opakuj stejně, jen vodu v kádinkách míchej tyčinkou.

CO POTŘEBUJI

  • Kádinka (100 ml)
  • Skleněná tyčinka
  • Stopky
  • Vzorek vody
  • Různé látky k ověření rozpustnosti (cukr, sůl, kakao, kámen, barvivo…)

Podobné experimenty

Povrchové napětí 2

Napadlo vás někdy, proč se některé předměty udrží na hladině vody?
Detail projektu >

Vodní kámen

Víte, jak odstranit vodní kámen?
Detail projektu >