Měkká nebo tvrdá voda

Poznejte, proč je voda někdy měkká a někdy tvrdá.

Hero

Měkká nebo tvrdá voda

POPIS EXPERIMENTU

Co to znamená, když se řekne, že je voda tvrdá? Může tedy být voda i měkká? Určitě ano. Tvrdost vody je vlastnost, která vyjadřuje součet obsahu rozpuštěného vápníku a hořčíku. Čím více jsou tyto látky ve vodě obsaženy, tím je voda tvrdší. A naopak, pokud jsou vápník a hořčík ve vodě zastoupeny v malém množství, je voda měkká.

JAK POSTUPOVAT

Žáci přinesou nasbíranou dešťovou vodu.

 

Poté pracují podle předem stanoveného postupu:

 • Do jedné kádinky nalij přibližně 50 ml dešťové vody a kádinku popiš fixem.
 • Do druhé kádinky nalij přibližně 50 ml vody z kohoutku a kádinku popiš fixem.
 • Do obou kádinek ponoř na dvě sekundy indikační papírek tvrdosti.
 • Polož papírky na ubrousek a počkej přibližně minutu.
 • Potom srovnej oba indikační papírky tvrdosti s indikační škálou a zapiš si svá zjištění.
 • Do každé kádinky přikápni kapátkem 0,5 ml tekutého mýdla, dobře vše promíchej tyčinkou (můžeš i protřepat) a své pozorování si zapiš.
 • Vezmi si třetí kádinku a nalij do ní 50 ml dešťové vody.
 • Kapátkem přikápni 1 ml octanu vápenatého, tyčinkou zamíchej.
 • Novým indikačním papírkem tvrdosti změř tvrdost a své zjištění zapiš.

CO POTŘEBUJI

 • 3 kádinky (100 ml)
 • Odměrný válec
 • Kapátko
 • Indikační papírky tvrdosti
 • Popisovací fix
 • Skleněná tyčinka
 • Různé vzorky vody (dešťová voda, voda z vodovodu)
 • Octan vápenatý
 • Tekuté mýdlo

Podobné experimenty

Rozpustnost

Napadlo vás někdy, proč se cukr v čaji vždycky rozpustí nebo třeba kolik lžiček cukru byste museli do čaje dát, aby se už nerozpouštěl?
Detail projektu >

Povrchové napětí 2

Napadlo vás někdy, proč se některé předměty udrží na hladině vody?
Detail projektu >