Hustá voda

Zjistěte, proč je voda hustá.

Hero

Hustá voda

POPIS EXPERIMENTU

Když se řekne, že je něco „hustý“, může to mít dva různé významy. Někdo říká, že „olej je hustý“, a myslí tím, že pomalu teče a hůř se míchá. Někdo zase říká, že třeba les je hustý, a myslí tím, že na malém místě je hodně stromů. Co ale když se řekne, že nějaká látka má velkou hustotu? Tím myslíme, že v malém objemu látky je obsaženo velké množství hmoty. Jak poznat, jestli má větší hustotu olej, nebo voda? To zjistíme jednoduše, stačí, když zvážíme kádinku plnou vody a stejně velkou kádinku plnou oleje.

JAK POSTUPOVAT

Učitel zjistí, co žáci vědí o hustotě, a případně pojem vysvětlí.

 

Žáci poté pracují podle předem stanoveného postupu:

 • Naplň jednu baňku vodou až po okraj.
 • Naplň druhou baňku olejem až po okraj.
 • Hrdlo baňky s olejem přiklop pevnou podložkou.
 • Otoč baňku s olejem dnem vzhůru (podložku pevně drž).
 • Rychle baňku s olejem i s podložkou přitiskni k baňce s vodou.
 • Pomalu vytahuj podložku tak, aby se hrdla obou nádob spojila.
 • Pozoruj, k čemu během pokusu došlo.
 • Vyhledej v tabulkách hodnoty hustot oleje a vody.

CO POTŘEBUJI

 • 2× baňka
 • Pevná podložka (fólie) 10 × 10 cm
 • Fyzikální tabulky
 • Vzorek vody
 • Olej

Podobné experimenty

Rozpustnost

Napadlo vás někdy, proč se cukr v čaji vždycky rozpustí nebo třeba kolik lžiček cukru byste museli do čaje dát, aby se už nerozpouštěl?
Detail projektu >

Povrchové napětí 2

Napadlo vás někdy, proč se některé předměty udrží na hladině vody?
Detail projektu >