Fotosyntéza

Poznej zajímavý jev, díky kterému můžeme dýchat.

Hero

Fotosyntéza

POPIS EXPERIMENTU

Víte, proč se deštným lesům říká „plíce světa“? Je to proto, že v tělech rostlin probíhá biochemický děj zvaný fotosyntéza, během kterého dochází k přeměně přijaté energie světelného záření na energii chemických vazeb. Během fotosyntézy si rostliny vytvářejí energeticky bohaté látky – cukry – a jako odpadní produkt vzniká kyslík.

JAK POSTUPOVAT

Učitel promítne obrázek vodní rostliny a vede s žáky diskusi o fotosyntéze a o tom, zda rostliny pod vodou dýchají.

Žáci se mohou pokusit (po seznámení se s pomůckami) stanovit faktory, které ovlivňují průběh fotosyntézy.

 

Poté pracují podle předem stanoveného postupu:

 • Do jedné kádinky nalij vodu.
 • Vlož do kádinky vodní rostlinu tak, aby byla ponořená pod hladinou.
 • Přidej do kádinky jednu lžičku hydrogenuhličitanu sodného (jedlé sody).
 • Vystav kádinku přímému světlu.
 • Pokus pozoruj.

CO POTŘEBUJI

 • Kádinka
 • Lžička
 • Zdroj světla (stolní lampička, telefon s baterkou…)
 • Vodní rostlina
 • Vzorek vody
 • Hydrogenuhličitan sodný (jedlá soda)

Podobné experimenty

Rozpustnost

Napadlo vás někdy, proč se cukr v čaji vždycky rozpustí nebo třeba kolik lžiček cukru byste museli do čaje dát, aby se už nerozpouštěl?
Detail projektu >

Povrchové napětí 2

Napadlo vás někdy, proč se některé předměty udrží na hladině vody?
Detail projektu >